10 oktober 2014

Vragen over verlichting rond Carolus Borromeus College

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat gisteravond 6 oktober in de DeelMedezeggenschapsRaad (DMR) van het Carolus Borromeus College te Brandevoort aan de orde is gekomen dat de verlichting van de fietsroute vanaf Stiphout naar het nieuwe Carolus-gebouw (de Veedrift en de Berenbroek) ernstig te wensen overlaat. Ouders blijken zich grote zorgen te maken over de veiligheid van hun kinderen, zeker nu het binnenkort tijdens de ochtendspits voor de schoolgaande kinderen nog donker zal zijn.
Volgens de DMR is meegedeeld dat er met de gemeente diverse contacten zijn geweest met de vraag deze verlichting te verbeteren. Maar er is nog niets gebeurd.

Daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Klopt het dat de school(-directie) de gemeente al herhaaldelijk heeft gevraagd om de straatverlichting op de Veedrift en de Berenbroek tijdig, dus vóór de komende wintertijd, tot een veilig niveau te verbeteren?
2. Zullen deze verbeteringen de komende weken worden aangelegd, en zo nee waarom niet?
3. Indien er nog geen verbetermaatregelen in gang zijn gezet bent u bereid om deze op zeer korte termijn alsnog op te dragen zodat realisatie voor de wintertijd plaats kan vinden?
4. Wilt u de te nemen maatregelen -inclusief de tijdsplanning – zo snel mogelijk met de schooldirectie communiceren, zodat deze de groeiende onrust onder ouders en kinderen zal kunnen wegnemen?

namens de PvdA
Mirjam van der Pijl, gemeenteraadslid
Hans de Mare, burgercommissielid
Roy Boermeester, burgercommissielid