26 juni 2015

Vragen PvdA fractie n.a.v. berichtgeving rondom ‘kinderbende’

Geacht college,

Het ED heeft op 26 juni en artikel gepubliceerd m.b.t. de ‘kinderbende’ in Helmond. Het zou gaan om een groep kinderen, die verdacht wordt van groepsmishandeling, intimidatie en diefstal. Inmiddels zijn 5 kinderen opgepakt. Daarnaast lezen wij dat de groep mogelijk groter is. De groep zou zich onder ander schuldig hebben gemaakt aan dertien mishandelingen, waarvan er een eind april heeft plaatsgevonden. Wij zijn enorm geschrokken van dit bericht en hebben als fractie de volgende vragen:

 • Wanneer zijn hierover signalen binnengekomen bij de gemeente (via jongerenwerk, wijkvereniging, burgers etc.)?
 • Hoelang speelt dit al in de wijken Dierdonk en Helmond-Noord?

De burgemeester stelt dat de gemeente een dringend beroep doet op de ouders en indien zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan treft men vervolgstappen. In de krant lezen we dat een van de ouders ‘het overdreven’ vindt haar kind is opgepakt door de politie.

 • Heeft u/bent u van plan om gesprekken te voeren met de ouders van de daders?
 • Wat zijn de (wettelijke) mogelijkheden indien de ouders niet willen meewerken? Kunt u ons iets vertellen over het in te zetten traject?
 • Zijn deze kinderen/gezinnen bekend bij het CJG of ander hulpverlenende instanties?

In de krant lezen we dat bij een van de mishandelingen sprake is van negen daders.

 • Kunt u aangeven hoe de samenstelling van deze groep is; omvang, leeftijd, geslacht, etniciteit, etc?
 • Kunt u ons vertellen wat de oorzaak is van dit hardnekkige probleem?
 • Kunt u ons vertellen wat het resultaat is van de huidige inzet; Shouf Kedemk, straathoekwerk, jongerenwerk en Veiligheidshuis. Heeft deze de reguliere inzet voldoende effecten gesorteerd?
 • Zo nee, bent u bereidt om te kijken naar alternatievenoplossingen en bijvoorbeeld, de kracht van het eigen sociaal netwerk/ gemeenschap aan te spreken, te ondersteunen en te faciliteren?
 • Is er enig beeld over het aantal slachtoffers van deze groep?
 • Zijn er gesprekken gevoerd met de slachtoffers en ouders van slachtoffers?

Groet,

Mohammed Chahim

Namens de PvdA Fractie