1 september 2014

Vragen PvdA versobering kosteloos trouwen

Datum: 1 september 2014

Betreft: vragen n.a.v. veranderen kosteloos trouwen
Geacht College,

De PvdA fractie heeft via krant en sociale media vernomen van een op til zijnde verandering van de wijze waarop er kosteloos getrouwd kan worden in onze gemeente.
Wij begrijpen de keuze voor een ontmoedigingsbeleid voor de populaire kosteloze huwelijken. Mede door het instellen van de in de krant genoemde tussenvorm, waarbij tegen een relatief laag bedrag toch met enige stijl een huwelijk kan worden gesloten, vinden wij het trouwen aan de balie een redelijke keuze voor hen die er geen kosten aan willen besteden.

Maar voor hen die deze kosten niet kúnnen besteden, met name de sociale minima, vinden wij deze optie maar weinig recht doen aan de wettelijke eis om per gemeente tenminste twee tijdstippen in te stellen waarop kosteloos kan worden getrouwd.
Als het de wetgever erom te doen was geweest slechts ja-zeggen en de ondertekening van de akte als huwelijksvoltrekking te zien was deze wettelijke eis nooit ingesteld. Dat was dan onnodig geweest, een eis tot kosteloos inschrijven zou hebben volstaan. De regel is ingesteld om ook hen die weinig financiële middelen hebben in staat te stellen een huwelijkssluiting te beleven.

Voor geboorteaangiftes worden meer egards aan de dag gelegd binnenkort dan voor een huwelijk. Misschien niet onterecht maar als je financieel krap zit moet een beetje stijl bij je huwelijk toch mogelijk zijn.
Immers, een huwelijk is een speciale verbintenis die mensen aangaan, in principe voor het leven, en naast een juridisch en economisch verbond toch ook vooral een uiting van hechting uit liefde. Het sluiten van die verbintenis is voor de meeste mensen emotioneel te kostbaar om aan de balie te laten voltrekken.

De PvdA vindt dat ook mensen zonder financiële mogelijkheden deze verbintenis waardig moeten kunnen laten voltrekken.

Een besparing voor de gemeente kan deze maatregel nauwelijks opleveren. Ook als het erom gaat extra inkomsten te verwerven doordat meer paren een betaald huwelijk laten sluiten is er maar een heel klein voordeel.
Per jaar maximaal 104 kosteloze huwelijken (52 weken maal twee huwelijken) bespaard hooguit 10.400,= (104 maal 100,=) kosten of levert maximaal 15.600,= (104 maal 150,=) op. En dat zijn de meest gunstige cijfers!

Dat er teveel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een tot een kosteloos te voltrekken huwelijk zien wij ook in. Het gebeurt te vaak dat paren die de kosten makkelijk kunnen dragen dit gebruiken om meer uit te kunnen geven aan kleding, feest en huwelijksreis. Helmond staat hierin niet alleen en wij weten dat er daarom in het verleden door gemeentes is geprobeerd de wetgever te laten afzien van de wettelijke eis tot het geven van de mogelijkheid op tenminste twee tijdstippen per week kosteloos te huwen.
Het verwonderd ons echter waarom niet zou kunnen worden aangesloten bij andere, reeds bestaande criteria en regelingen (SuperSociaal, Stichting Leergeld, bijzondere bijstand) voor mensen met een sociaal minimum om hen de kosten voor het sluiten van een wettelijk huwelijk te besparen.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Hoe wordt straks omgegaan met paren die leven van een sociaal minimum die willen trouwen t.a.v. de huwelijksvoltrekking
2. Is deze verandering bedoeld om een besparing op babs/abs-kosten te leveren?
3. Is deze verandering bedoeld om meer inkomsten uit huwelijksvoltrekkingen te genereren?
4. Is er contact met andere gemeenten om het probleem van het onbedoelde gebruik van de mogelijkheid tot kosteloos te huwen op te lossen?
5. Bent u bereid zich (nogmaals?) tot de verantwoordelijk minister te richten om een verandering in de wetgeving tot stand te brengen, zodanig dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben in aanmerking kunnen komen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking?

 

Namens de fractie van de PvdA Helmond,

Mirjam van der Pijl