Vragen Wmo-verstrekkingen bij zeer progressieve aandoeningen

Door Mohammed Chahim op 1 mei 2018

Vragen Wmo-verstrekkingen bij zeer progressieve aandoeningen

 Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders,

Recent zijn in de media bijdragen verschenen over de ernstig zieke Nicky van den Eijnden uit Helmond en de grenzen waar hij tegenaan loopt bij de Wmo. De Wmo biedt maatwerkvoorzieningen, erop gericht mensen met een beperking toch te laten participeren in de maatschappij, ook al is dat soms nog in beperkte mate. Dat is in sommige gevallen een grote uitdaging, maar als gemeente zijn we er om de grenzen op te zoeken van het mogelijke.

Wij hebben dan ook de volgende vragen voor uw college:

  1. Bent u het met ons eens dat bij een aanvraag in het kader van de Wmo al het mogelijke dient te worden gedaan om bij te dragen in de bedoeling van de aanvrager, namelijk te participeren in zijn/haar omgeving?
  2. Is het zo dat een Wmo-aanvraag soms wordt afgewezen vanwege een (te) korte levensverwachting van de aanvrager, zeker in het geval van een progressieve ziekte? Zo ja, wat voor termijnen van levensverwachting worden gehanteerd bij welk bedrag (c.q. waarde van een voorziening)?
  3. Bent u het met ons eens dat in het geval van progressieve aandoeningen gekeken moet worden naar realistische alternatieven om toch tegemoet te komen in de behoefte van de aanvrager?
  4. Is het mogelijk om in dat kader te experimenteren met bijvoorbeeld huur van bepaalde voorzieningen? Wij denken hierbij aan het huren/leasen van trapliften, specifieke rolstoelen, enzovoort voor korte periodes (bijvoorbeeld tot aan 1 jaar).

Hartelijk dank alvast voor uw reactie.

Namens de PvdA Helmond,

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Kandidaatstellingscommissie over Mohammed “Mohammed leidt meerdere wetenschappelijke onderzoeken bij TNO. Hij heeft een mooie staat van dienst bij de PvdA Helmond en de gemeenteraad van Helmond. Zijn kwaliteiten staan wat de adviescommissie betreft niet ter discussie. Mohammed is kandidaat voor de vierde periode, en heeft de ambitie lijsttrekker te worden. Hij is daarvoor de enige beschikbare kandidaat en

Meer over Mohammed Chahim