Vragen Wmo-verstrekkingen bij zeer progressieve aandoeningen

Door Mohammed Chahim op 1 mei 2018

Vragen Wmo-verstrekkingen bij zeer progressieve aandoeningen

 Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders,

Recent zijn in de media bijdragen verschenen over de ernstig zieke Nicky van den Eijnden uit Helmond en de grenzen waar hij tegenaan loopt bij de Wmo. De Wmo biedt maatwerkvoorzieningen, erop gericht mensen met een beperking toch te laten participeren in de maatschappij, ook al is dat soms nog in beperkte mate. Dat is in sommige gevallen een grote uitdaging, maar als gemeente zijn we er om de grenzen op te zoeken van het mogelijke.

Wij hebben dan ook de volgende vragen voor uw college:

  1. Bent u het met ons eens dat bij een aanvraag in het kader van de Wmo al het mogelijke dient te worden gedaan om bij te dragen in de bedoeling van de aanvrager, namelijk te participeren in zijn/haar omgeving?
  2. Is het zo dat een Wmo-aanvraag soms wordt afgewezen vanwege een (te) korte levensverwachting van de aanvrager, zeker in het geval van een progressieve ziekte? Zo ja, wat voor termijnen van levensverwachting worden gehanteerd bij welk bedrag (c.q. waarde van een voorziening)?
  3. Bent u het met ons eens dat in het geval van progressieve aandoeningen gekeken moet worden naar realistische alternatieven om toch tegemoet te komen in de behoefte van de aanvrager?
  4. Is het mogelijk om in dat kader te experimenteren met bijvoorbeeld huur van bepaalde voorzieningen? Wij denken hierbij aan het huren/leasen van trapliften, specifieke rolstoelen, enzovoort voor korte periodes (bijvoorbeeld tot aan 1 jaar).

Hartelijk dank alvast voor uw reactie.

Namens de PvdA Helmond,

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Als kind raakte ik, tijdens onze jaarlijkse autoreis naar Marokko, verliefd op Europa. De verschillende talen, diverse mensen en prachtige landschappen. Tijdens mijn universitaire studie deed ik onderzoek naar de uitbreiding van de Europese Unie. Voor mij was dat toen een manier om mijn twee passies, econometrie en politiek, te combineren. Na mijn promotie ging

Meer over Mohammed Chahim