21 december 2012

Wat betekenen de landelijke nieuwe regels voor het Helmonds coffeeshopbeleid?

 

 

Helmond, 19 december 2012

 

 

 

 

Geachte college,

 

 

Met het aantreden van een nieuw kabinet zijn er op een aantal dossiers veranderingen gekomen of aangekondigd. Zo ook als het gaat om het coffeeshopbeleid. Vorige week is hierover in de Tweede Kamer gedebatteerd met minister Opstelten. In het regeerakkoord stond al dat de wietpas zou vervallen. Tijdens het debat met de minister werd duidelijk dat hij het aan gemeenten zelf wil laten hoe het toegangsbeleid voor coffeeshops verder uit te voeren. Daarnaast vervalt ook het afstandscriterium voor scholen ten opzichte van coffeeshops. Ook hier laat hij het aan gemeenten zelf om met beleid te komen.

 

Op 8 mei 2012 heeft de raad het nieuwe coffeeshopbeleid voor Helmond vastgesteld. Dit beleid was voor een deel gestoeld op aangekondigd landelijk beleid. Nu dat beleid komt te vervallen, willen wij graag van het college het volgende weten:

 

–          Wat betekent dit voor het aangekondigde toegangsbeleid in Helmond, aangezien de wietpas komt te vervallen?

–          Wat betekent dit voor de vastgestelde afstandscriteria, aangezien deze gebaseerd zou worden op landelijke wettelijke normen?

–          Wat betekent het afschaffen van de wietpas voor de mogelijke komst van een tweede coffeeshop in Helmond, aangezien deze gebaseerd zou worden op het ledental van de huidige coffeeshop?

–          Wat betekent dit voor de voorgenomen sluiting van de coffeeshop aan de Wolfstraat, aangezien deze gebaseerd was op aangekondigde landelijke wetgeving?

–          Is het college bereid de raad nader te informeren over de landelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het Helmondse coffeeshopbeleid, zodat hier in een commissievergadering ABA nader over gesproken kan worden?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Erik de Vries                                       Jos Boetzkes                                      Ling Ko

namens SP                                          namens PvdA                                     namens GroenLinks

 

.