25 oktober 2015

Weblog Mirjam in de Gazet

Afval scheiden

 

In de vorige Gazet stond bij het voorwoord een fraaie foto van vele lege flessen die rondom de overvolle glasbakken waren neergezet na de jaarwisseling. Eén van de te trekken conclusies is dat er flink gedronken was tijdens de kerstdagen  en de jaarwisseling. Als je goed kijkt valt er nog een conclusie te trekken: Dierdonkers scheiden hun afval goed! Niet alleen brengen zij massaal hun overbodig glaswerk naar de glasbak maar zelfs als de bakken vol zijn, scheiden zij de rondom die bakken geplaatste flessen en potten keurig in groen en wit glas! Ik vind dat u een compliment verdient wijkgenoten!

Dat keurig scheiden van het afval is overigens iets dat we in Dierdonk met de rest van de Helmonders gemeen hebben. In de onlangs uitgebrachte resultaten van een landelijke monitoring kwam Helmond naar voren als stad waar bovengemiddeld goed werd gescoord op gescheiden afvalinzameling! De ophaaldienst van het Kringloopbedrijf werd hierbij geprezen om hun frequente ophaaldienst van oud papier en hierbij sluit ik mij graag aan.

Ook plastic wordt bovengemiddeld goed ingezameld in Helmond. Dat deze inzameling populair was onder onze stadgenoten wist ik al. Niet voor niets diende onze PvdA-fractie in november een motie in om de uitgifte van de inzamelzakken gemakkelijker en effectiever te maken. Ik was al door veel mensen aangesproken over de hoeveelheid zakken die zij ontvingen (vaak te veel) en het feit dat zij deze niet konden teruggeven, of dat zij alleen extra zakken konden halen op het stadskantoor.

Gelukkig lag er al een plan klaar om de uitgifte via de supermarkten te regelen. Ook bij AH in Dierdonk kunt u dus voortaan inzamelzakken voor plastic-afval ophalen.

De onderzoeksresultaten wezen overigens ook nog eens op de besparing op de afvalstoffenheffing die gescheiden inzameling oplevert, vele tientjes per huishouden per jaar kan dat schelen!

Er zijn mensen die denken dat “het milieu” uit de mode is. Dat blijkt gelukkig niet waar te zijn! Ook mijn artikeltje over zwerfafval langs de wegen leverde destijds veel reacties op. Het vergt vaak maar een kleine inspanning; lege verpakkingen mee naar huis nemen, lege flessen naar de glasbak brengen, plastic in de speciale zakken doen en het blijkt zoveel (gemeenschaps-) geld uit te sparen.

Dierdonkers: ga zo door, met een kleine moeite spaart u niet alleen het milieu maar ook uw portemonnee!

 

Mirjam van der Pijl

Raadslid PvdA Helmond