1 november 2015

Weblog Mirjam in de Gazet

Begroting 2016

Begin november zal de gemeenteraad de begroting voor 2016 bespreken, becommentariëren, amenderen en begeleid van moties, zeer waarschijnlijk, aannemen.

Ondanks de berichten dat het met de Nederlandse economie de goede kant op gaat , ondanks de berichten over ’s lands begroting die er rooskleuriger uitziet dan eerder werd verwacht, is de zware taak van bezuinigen in Helmond nog niet volbracht.

Veel eerder voorgenomen bezuinigingen zijn inmiddels in uitvoering en meer en meer beginnen inwoners daarvan de gevolgen te merken. En nu wordt er opnieuw aangekondigd dat zonder extra bezuinigingen de begroting niet sluitend te krijgen is, niet in 2016 en niet in de 3 jaren erna waarvoor deze begroting alvast een doorkijkje geeft.

Een van de voorgenomen bezuinigingen uit de vorige periode was een flinke vermindering van uitgaven voor wijkcentra. Al eerder werden de jongerencentra bijna allemaal gesloten, een lot dat ook Jovic, het jongerencentrum in Noord, van hieruit gezien net aan de overkant van het kanaal, beschoren was. Nu moet als onderdeel van de kostenvermindering op wijkhuizen De Terp, het naast het voormalige Jovic gelegen wijkcentrum, haar deuren sluiten.

Waarom zouden wij Dierdonkers ons daarover druk maken? Nou, omdat ook veel van onze wijkbewoners regelmatig in De Terp bezoeken. Bijvoorbeeld Zonnebloem/ouderenwerk Haverveld kent veel deelnemers uit onze wijk. De kookclub, die maar in één wijkhuis terecht kan,namelijk De Terp, omdat alleen die wijkvoorziening een openbaar te gebruiken keuken bevat, heeft ook deelnemers uit Dierdonk. Zo zijn er nog wel enkele verenigingen en clubjes te noemen. Bij het sluiten van dat wijkhuis kan het zijn dat verenigingen naar ons wijkhuis Parkzicht gaan uitwijken alwaar zij, volgens mij, van harte welkom zijn. Het kan ook voor diverse Dierdonkers betekenen dat zij hun vertier, dat zij vonden bij een in De Terp gehuisveste vereniging, moeten staken. Dat zou erg jammer zijn. Maar met name voor onze “buren”, de wijkbewoners aan de overzijde van het kanaal in de wijk Noord, zou het een groot gemis zijn als zij hun wijkhuis moeten missen. Ik ben benieuwd hoeveel amendementen en/of moties dit op gaat leveren in de raad op 5 november.