28 januari 2014

Weer bestuurslid van de PvdA afdeling Helmond

Zaterdag 17 April 2010

Zoals ik eerder al op deze website schreef ben ik bij de gemeenteraadsverkiezingen helaas niet tot raadslid verkozen. Ondanks de lichte teleurstelling wil ik mezelf wel blijven inzetten voor de afdeling Helmond. Daarom heb ik mezelf weer verkiesbaar gesteld voor een bestuurslidmaatschap. Ik denk mezelf namelijk in de functie van bestuurslid ook erg nuttig te kunnen maken voor de afdeling. Hoewel op de achtergrond blijf ik middels het bestuurslidmaatschap van de PvdA Helmond dus toch betrokken bij de Helmondse politiek. In de toekomst sluit ik een actievere rol in politiek Helmond zeker niet uit, dus wie weet wordt nog ooit actief in bestuurscentrum Boscotondo.

Het doet me ook goed dat er op de ledenvergadering van 14 april maar liefst 9 nieuwe bestuursleden zijn verkozen! De 9 nieuwe bestuursleden zijn Roy Boermeester, Lidian van den Brule, Mohammed Chahim, Abdelaziz Danjaoui,  Thom van den Brule, Maria van der Looverbosch, Berry van Stiphout,  Peter van Stiphout en ondergetekende. Omdat ook de 3 zittende bestuursleden (voorzitter Gerard Meijer, secretaris Khalid Majdoubi en penningmeester Leo Klaassen) aanblijven heeft de afdeling nu een bestuur van maar liefst 12 personen. Hoewel ik de eerste ben om toe te geven dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit heeft dit bestuur veel potentie.

Ik ben blij dat het bestuur een flinke impuls heeft gekregen met de toetreding van een aantal goede en gemotiveerde bestuursleden. Daarnaast kijk ik er naar uit weer samen te gaan werken met mijn oude bestuursmaatjes. De komende weken zullen we gebruiken om de taken binnen het bestuur te verdelen en de piketpalen te slaan voor het nieuwe beleidsplan dat we binnen enkele maanden willen presenteren. Hoewel er nog veel werk verzet dient te worden is het al duidelijk waar de prioriteiten van dit nieuwe afdelingsbestuur liggen. Er zal de komende jaren worden ingezet op het versterken van de partijorganisatie. Het werven, introduceren en activeren van nieuwe leden krijgt daarom de hoogste prioriteit. Tevens zal er specifiek aandacht worden besteed aan het werven van vrouwen.

Naast het vernieuwde Helmondse bestuurslidmaatschap ben ik tevens van secretaris van het Gewest Noord-Brabant. Een functie die ik sinds begin van dit jaar bekleed. De functie van secretaris van de PvdA Brabant is erg uitdagend en ik werk samen met mensen waarmee het prettig werken is en waarvan ik veel kan leren. Daarnaast zijn er genoeg uitdagingen en dient er hard gewerkt te worden binnen het Gewestbestuur, met de Statenverkiezingen van maart 2011 op komst.

Kortom: ik blijf ook de komende tijd druk bezig voor de PvdA

Stijn Smeulders