28 januari 2013

Werkgroep Huurders van de PvdA bezorgd over huurbeleid

 

 

 

Aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamerfractie van de PvdA, de partijvoorzitter en de woordvoerder volkshuisvesting,

 

De Werkgroep Huurders van de PvdA roept op om het huurbeleid over een andere boeg te gooien.

Voer geen heffing in maar investeer.

Voer geen inkomensafhankelijk huurstelsel in maar kies voor eerlijke solidariteit.

 

De Werkgroep Huurders van de PvdA ondersteunt de intentie van de regering om de woningmarkt weer van het slot te halen maar meent dat een andere aanpak veel effectiever zal zijn.

 

Alle seinen staan op rood

Op dit moment zitten de huurders in de hoek waar de hardste klappen vallen. In schaarstegebieden neemt het aantal goedkope en betaalbare woningen in schrikbarend tempo af en schieten de huurprijzen van geliberaliseerde huurwoningen door alle denkbare plafonds. Gemengde wijken dreigen te verdwijnen. Mensen met een laag inkomen maken bijna geen kans meer op een woning en mensen met een iets hoger inkomen kunnen niet meer sparen voor een koopwoning als de Tweede Kamer kiest voor een inkomensafhankelijke huurstelsel. Deze huurders worden klemgezet en uitgemolken, zodat corporaties de verhuurdersheffing kunnen ophoesten.

 

Investeer

Veel beter is het om af te zien van die heffing en de corporaties te dwingen om hun vermogen te investeren in het energiezuiniger maken van de bestaande woonvoorraad. Dat is goed voor de werkgelegenheid, bespaart uitkeringen en levert het rijk belastinggeld op. Het helpt bovendien om woonlasten betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen, die nu vaak in de slechtst geïsoleerde huizen wonen en die steeds meer moeite hebben om de energierekening te voldoen.

Het verbouwen van bestaande woongebouwen en kantoren ten behoeve van een- en tweepersoonshuishoudens, biedt dezelfde voordelen voor arbeidsmarkt en schatkist en helpt om de woningmarkt open te breken.

 

Een solidair huurbeleid: geen onuitvoerbaar dwangbuis, wél keuzevrijheid en een schild voor de zwakken

Veel beter is het ook om af te zien van het inkomensafhankelijk huurbeleid. Dat dreigt immers te ontaarden in een bureaucratisch monster dat tijd, geld en energie vreet en net zoveel zal kosten als het oplevert. Want de belastingdienst zal een extra slag moeten maken om van álle gevraagde huisadressen het huishoudinkomen aan te leveren, om precies te zijn, het inkomen van twee jaar geleden. Tussentijdse huurverlaging moet mogelijk zijn voor mensen, die minder gaan verdienen en de regering moet aangeven hoe corporaties mogen anticiperen op de verminderde huuropbrengsten, die daarvan het gevolg zijn. Het inkomen van thuiskomende kinderen mag niet meegeteld worden opdat kinderen niet de gevangenen worden van de eventuele armoede van hun ouders en ook daarvoor moet een werkbare uitvoeringspraktijk bedacht worden. Dat alles zonder dat de privacy van burgers onnodig wordt aangetast. Verder moet het voor huurders mogelijk worden om bezwaar te maken tegen de woz-waardering van hun woning, ook al zijn ze zelf niet degenen die aangeslagen worden voor de ozb. Wie brengt hen overigens op de hoogte van de woz-waardering: de belastingdienst of de verhuurder?

Net als bij zorg en arbeid hebben onze volksvertegenwoordigers bij wonen de plicht om niet te experimenteren over de ruggen van de meest kwetsbare burgers en om de solidariteit tussen burgers fair te organiseren.

De Werkgroep Huurders van de PvdA pleit er daarom voor om de uitwerking van het regeerakkoord over een andere boeg te gooien. Alle bezwaren die zijn ingebracht tegen inkomensafhankelijke zorpremies, gelden ook voor inkomensafhankelijke huren. Laat woonconsumenten solidair zijn met elkaar via de belastingen. Voor wie dat nodig is, is er huurtoeslag. Wel een schild voor de zwakken, geen dwangbuis. We leven toch niet in een sovjetland? Laat huurders zo veel mogelijk vrij in hun keuze. Mensen moeten in onze open markteconomie zelf mogen bepalen welke combinatie van prijs en kwaliteit bij hen past. De een gaat voor een zo groot mogelijk huis met mooie meubels, de ander gaat voor een eenvoudige woning en wereldreizen. Scheefwonen is een scheldwoord, dat kompasloze knoppendraaiers in de mond nemen om zich niet zelf te hoeven verantwoorden voor wanbeleid.

Moderniseer het woningwaarderingsstelsel in overleg met huurders en verhuurders zodat het enerzijds de objectieve kwaliteit van de woning goed tot uitdrukking brengt en anderzijds de betaalbaarheid overeind houdt.

 

Anita Engbers, voorzitter, Gouda

Guido Prinsenberg, secretaris, Gouda

Henk Oostland, penningmeester, Ooststellingwerf

Joke van der Beek, Den Bosch

Jos Boetzkes, Helmond

Charla Kwast, Hilvarenbeek

Arco Leusink, Amsterdam

Antonio Nunes da Silva, Helmond

Henk Steijger, Zoetermeer

Robert Zijtsel, Gouda