28 januari 2014

Wijnands: lijsttrekkerschap van de Statenverkiezingen

Helmond- 21 september 2010

Ik heb mij gekandideerd voor het lijsttrekkerschap van de Statenverkiezingen in maart a.s. Voor zover mij nu bekend gaan we met de drieën de strijd aan – dus er valt wat te kiezen!
In oktober zal er eerst een ‘campagne’ gevoerd gaan worden. Met o.a. een stukje op de website en debatavonden. Daarna krijgen de leden de kans hun stem te geven.
De precieze tijdslijn is nog niet bekend, maar ik ga er vanuit dat eind oktober / begin november toch wel meer duidelijk moet zijn!

Ik woon met man & twee dochters in Helmond (Stiphout). Ik ben geen geboren (Apeldoorn-1967) Brabantse, maar wel een getogen (Geldrop). Brabant is voor mij een dierbaar stukje op aarde en ik ben er dan ook trots op dat ik Statenlid van deze provincie ben.

Binnen de fractie hebben we in goed overleg de taken verdeeld. Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Hieronder vindt u de opsomming:

Lid van de commissie Ruimte & Milieu
* Binnen deze commissie ben ik eerste woordvoerder over natuur, milieu, bodem, lucht en water

* En plaatsvervanger (samen met Rob Wagemakers) voor: ruimtelijke ordening, revitalisering / reconstructie, volkshuisvesting / ro-aspecten

Lid van de commissie Beleidsevaluatie

Lid van de Programmaraad van de Zuidelijke rekenkamer

Vervangend lid voor de commissie Economie, Mobiliteit en Grotestedenbeleid (EMG)

Plaatsvervangend voorzitter voor de commissie Zorg, Welzijn & Cultuur (ZWC)

Regiovertegenwoordiger voor:
Asten/Someren, Deurne, Geldrop/Mierlo, Gemert, Helmond, Laarbeek en Nuenen

Na mijn studie arbeid- en organisatiesociologie aan de universiteit van Tilburg ben ik o.a. werkzaam geweest als personeelsfunctionaris, IT-programmeur, projectmedewerkster bij een stichting die zorginstellingen ondersteunt op het gebied van arbeidsmarkt & imago en als loopbaanadviseur.

Sinds drie jaar ben ik werkzaam als freelancer. Mijn werkzaamheden vallen in twee deelgebieden uiteen:

  • loopbaanondersteunende gesprekken: vooral kandidaten die loopbaanadviestrajecten volgen ondersteunen in arbeidsmarktverkenning
  • workshops voor managers: vooral technisch geschoolde managers trainen in sociale vaardigheden en het mensgericht managen.

Annegien Wijnands, Statenlid Provinciale Staten

Voor vragen, reacties of opmerkingen kunt u mailen naar awijnands@brabant.nl

Lees meer op PvdA/ Annegien Wijnands