6 september 2012

Xperience World Project


Bijdrage PvdA in de gemeenteraad 04-09-12

 

Tot gisteravond had de PvdA-fractie nog geen definitief besluit genomen hoe te reageren over het besluit wat vandaag voorligt: Kennis te nemen van het voornemen om een gronduitgifteovereenkomst te sluiten. Collega Ajouaou heeft in de commissievergadering aangegeven dat wij positief kritisch tegenover dit voorstel stonden.

Dat neemt niet weg dat in die commissievergadering en daarna wij nog enkele essentiële vragen hadden en nog hebben.

 

Bij de presentatie van Xperience World Project  eind vorig jaar heerste er enthousiasme onder de  aanwezige raadsleden. Menig raadslid feliciteerde de drie aanwezige wethouders met een handdruk, waaronder ikzelf. Men wenste de wethouders verder veel succes toe in afwachting van de financiële dekking door de initiatiefnemers en de verdere onderhandelingen.

 

Maar kort daarna veranderde de Helmondse wereld door de brand van het Speelhuis. Toen ten behoeve van het leisure-project  het Obragas-gebouw versneld gesloopt werd dacht logischerwijze menigeen al snel dat dit terrein een ideale locatie zou kunnen zijn voor een nieuw te bouwen theater, waaronder ook ikzelf. Daarbij vond de PvdA ook dat wij een pas op de plaats zouden moeten maken met de verdere centrumontwikkelingen. Ondertussen is er m.b.t. het centrumplan een herijking aangekondigd waardoor er nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden ontstaan.

 

Er lag echter al een afspraak over de verkoop van het Obragas-terrein aan de ondernemer van Xperience World. Een betrouwbaar bestuur kan daar niet zo maar op terug komen.

Wij zijn verder gaan denken over een locatie voor het nieuwe theater, in welke vorm dan ook. Wij zijn van mening, zonder op het programma van eisen vooruit te lopen, dat de locatie PTT/Citysporthal een geschiktere locatie is in relatie met de versterking van de noordkant van de Markt, het Ameideplein en mogelijk naar “de tweede Markt”. Een prachtige uitbreiding van het centrum met de mogelijkheid van een prominente plaats voor een theater met zowel binnen- als buitenevenementen. Die ruimte is hier voorradig denken we. Waarom zouden wij niet kunnen beschikken over een plein of ruimte voor mogelijkheden zoals bijvoorbeeld in Eindhoven voor het Stadshuis. Graag zouden wij ook van u horen of Busquets al uitlatingen heeft gedaan over de geschiktheid van deze terreinen.

 

Om  te voorkomen dat u een gronduitgifte gaat doen voordat de raad een uitspraak gedaan heeft over het plan van eisen op het PTT/Citysporthal-terrein willen wij middels een motie een versneld onderzoek laten doen naar de geschiktheid van dit terrein voor een nieuw te bouwen theater. Deze motie wordt mede ingediend door de VVD, de Combinatie, Helder Helmond en Trots op Nederland.

 

In de commissievergadering van 21 augustus verweet het CDA ons dat wij een draai gemaakt hebben. Het volgende wil ik hier over kwijt. Uitspraken die ik eerder gedaan heb, hebben te maken met  herijking van het centrum en de locatie voor een nieuw theater. Graag wil ik het CDA herinneren dat de bestemming Leisure/hotel op het Obragas-terrein in 2008  mede door het CDA onder regie van een PvdA-wethouder tot stand gekomen is. Wij zijn daar consequent in gebleven. Als er al iemand een draai gemaakt heeft dan is dat het CDA! Zij geven aan niet akkoord te gaan met de locatie Obragas-terrein voor Xperience World.

 

Verder vinden wij het erg jammer dat er een verkeerde beeldvorming m.b.t.  Xperience World is ontstaan. Hierbij kijk ik ook naar het college. U had wellicht meer moeite kunnen doen om de Helmonders te vertellen wat het Xperience World Project nu eigenlijk echt inhoud. Of het nu gaat om het bouwwerk, het Gamen, de financiering en/of de mogelijkheden voor een andere locatie voor het nieuwe theater. Wij luisteren goed naar de bevolking en merken daarbij dat veel, veel meningen zijn gebaseerd op verkeerde informatie.

 

Dit is zeker ook een verwijt naar de CDA-fractie dat dit project zeer negatief neer gezet heeft als Las Vegas aan de Zuid-Willemsvaart, gametown en playstationcity . De suggestie dat het om gokken zou gaan is bewust gewekt. Het gaat hier over gamen, een van de belangrijkste hedendaagse amusementsvormen dat wordt bestempeld door het CDA als plat volksvermaak. Het biedt Helmond kansen om deze vorm van vermaak gratis aan te kunnen bieden aan vele leeftijdsgroepen en aan jeugd die zich veelal verveeld.

Hangen wordt hier spelen.

De opstelling van de CDA-fractie heeft eraan bij gedragen dat er feitelijk een verkeerd beeld van Xperience World is ontstaan in de stad. Het CDA is er bovendien verantwoordelijk voor dat ons stadsbestuur bepaald geen betrouwbare indruk maakt. Om onze stad verder te ontwikkelen hebben we immers investeerders nodig. Met de wijze waarop de CDA-fractie zich heeft opgesteld trekken we geen investeerders aan maar jagen we ze juist weg.  Het is dus heel goed dat  het college zich niet kan vinden in de woordkeuze van de CDA-fractie.

 

M.b.t. Xperience hebben wij nog wel een aantal vragen:

 

  • Volgt er nog een sanering van het Obragas-terrein en wie is daar verantwoordelijk voor?
  • Wat zijn de gevolgen voor deze plek in het centrum van een eventueel faillissement van de ondernemers?
  • Is er met dit project een verbinding gemaakt in educatieve zin met het onderwijs?
  • Is er contact geweest met HY2G over dit project? Zo niet gaat u dat dan nog doen?
  • Is er voldoende aandacht voor preventieve maatregelen om gameverslaving tegen te gaan?

 

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

 

 .