6. Ons plan voor een schone en duurzame toekomst

De PvdA erkent de menselijke verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering. We zullen met spoed een energietransitie moeten doorlopen om voor ons nageslacht een leefbare wereld na te laten. Daarbij hebben we er extra aandacht voor dat de energietransitie de ongelijkheid en de tweedeling in de maatschappij niet mag vergroten. Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie, en indien nodig met hulp.