8. Ons plan voor een saamhorig, solidair Helmond

In een vrije, fijne samenleving hebben we vooral oog voor wat ons bindt, in plaats van wat ons verdeelt. Iedereen, ongeacht je geslacht, je seksuele voorkeur, je geloof of je beperking moet gelijk worden behandeld en aan de samenleving kunnen meedoen. Voor discriminatie is geen plek.