4. Ons plan voor Onderwijs met gelijke kansen voor ieder kind

De PvdA Helmond vindt goed onderwijs voor alle kinderen van het allergrootste belang, met speciale aandacht voor de kinderen van ouders met lage inkomens, omdat die de grootste kans hebben om onderwijsachterstanden op te lopen. Beginnend bij de allerkleinsten, om taal- en leerachterstanden te voorkomen, en voor iedereen, om laaggeletterdheid te voorkomen. Onderwijs vormt mensen, en bevordert behalve algemene kennis ook sociale vaardigheden, een gezonde levensstijl en klimaatbewustzijn. Scholen zijn daarom niet alleen lesgebouwen, maar ook (sociale) ontwikkelingsplekken.