Zeker zijn van een gezond leven

door te zorgen voor goede sport- en speelaccommodaties in alle wijken, handhaving van de vangnetregeling voor schoolzwemmen en door het actief stimuleren van een gezonde levensstijl voor alle generaties en bevolkingsgroepen.