Zeker zijn van goed onderwijs

door ervoor te zorgen dat er voor alle Helmonders goed onderwijs is, in gemengde scholen, zonder discriminatie of segregatie met veel aandacht voor het ontwikkelen van klimaatbewustzijn, gezondheid en cultuur, met vakonderwijs gericht op de lokale bedrijfsvraag, en met extra aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal, ter bevordering van de integratie. We staan voor een leven lang leren en we willen dat meer kinderen gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke verlengde schooldag.