Zeker zijn van een schone en veilige omgeving

door te zorgen dat alle Helmonders zich veilig voelen door meer wijkagenten. En ook door het stimuleren van goede samenwerking van iedereen die aan de veiligheid kan bijdragen, zoals boa’s, buurtpreventieteams, maar ook instellingen zoals corporaties en scholen.