Zeker zijn van een solidaire stad

door onze vrijwilligers en mantelzorgen te ondersteunen en hun eigen kracht te onderkennen, door het gratis beschikbaar te stellen van een VOG voor vrijwilligers, door medezeggenschap te organiseren voor cliënten en mantelzorgers, door het creëren van dagopvang, logeerhuizen en respijtzorg om de mantelzorgers te ontlasten