Betaalbaar wonen en werken in een fijne, klimaat neutrale stad

Zeker zijn van een betaalbare duurzame woning
Sociaal woonbeleid begint met een eerlijke toewijzing. We willen dat Helmonders niet langer dan 2 jaar hoeven wachten op een sociale huurwoning. Daarnaast willen we dat corporaties meer woningen gaan bouwen en toewijzen aan Helmonders met een middeninkomen. We willen dat alle corporaties hun woningvoorraad verduurzamen, met oog voor de woonlasten van (sociale) huurders.

Zeker zijn van een klimaatneutrale stad
De PvdA onderschrijft de ambitie om Helmond in 2035 een klimaatneutrale stad te laten zijn. Dit gaat niet vanzelf. Het is tijd om de plannen die we de afgelopen jaren hebben gemaakt versneld om te zetten in concrete acties.

Zeker zijn van een bereikbare stad
Bereikbaarheid van onze stad blijft belangrijk. We willen investeren in onze stad, rekening houdend met toekomstige ontwikkeling zoals elektrisch rijden, fietsen, maar ook autonoom (auto)rijden. Daarom zullen we voorzichtig te zijn met grote (fysieke) investeringen. Verder willen we het OV-gebruik stimuleren in de stad. Hierbij willen we dat de flexbus kosteloos toegankelijk wordt voor studenten en dat ook mensen met een businesscard er gebruik van kunnen maken, en willen we bij de NS pleiten voor lange treinen tijdens de ochtend- en avondspits.

Zeker zijn van innovatieve bedrijvigheid
We zijn koploper op het gebied van de maakindustrie en huisvesten innoverende bedrijven die passen bij het hightech karakter van Brainport. We blijven onszelf vernieuwen en blijven zorgen voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling.