Eerlijk werk in een aantrekkelijke stad

Zeker zijn van kansen voor iedereen
De PvdA wil zich inzetten voor een stad die veel werkgelegenheid biedt voor onze Helmonders; ook Helmonders met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die kan bijdragen doet mee én krijgt de kans om mee te doen. Daarbij gaan we uit van vertrouwen en we belonen liever dan we straffen. De werkwijze van de bijstand is gericht op de behoeften van mensen en sluit aan bij de kansen die werkgevers kunnen bieden. We gaan in Helmond de groei van werkgelegenheid stimuleren.

Zeker zijn van hulp bij armoede
De PvdA accepteert geen armoede. Armoede geeft achterstand en leidt tot sociale uitsluiting. Een inkomen hebben is van groot belang voor een zelfstandig leven. Mensen met een laag inkomen, ook zzp’ers, moeten dezelfde  mogelijkheden krijgen zichzelf te ontplooien en te participeren als ieder ander. Zzp’ers worden ondersteund bij de oprichting van broodfondsen en andere zaken die van belang zijn voor hun bestaanszekerheid. Voor die mensen die ondersteuning nodig hebben bij het inkomen en/of bij het tegengaan van schulden, willen wij een toegankelijk armoedebeleid met als uitgangspunt het beschikbare of besteedbare inkomen. Een armoedebeleid waarin ook aandacht is voor werkende armen, stapelaars van inkomens, arme ouderen en alleenstaanden, en kinderen. Kinderen mogen nooit de dupe worden van ouders die schulden hebben!

Zeker zijn van goed onderwijs en cultuur
Wij zorgen dat er voor alle Helmonders goed onderwijs is, in gemengde scholen, zonder
discriminatie of segregatie met veel aandacht voor het ontwikkelen van klimaatbewustzijn,
gezondheid en cultuur, met vakonderwijs gericht op de lokale bedrijfsvraag, en met extra
aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal, ter bevordering van de integratie. We staan
voor een leven lang leren en we willen dat meer kinderen gebruik kunnen maken van een
aantrekkelijke verlengde schooldag.