Samen leven

Zeker zijn van een passende jeugdhulp
We kiezen voor een positief jeugdbeleid van -9 maanden tot 23 jaar. We staan voor versterking van de eigen mogelijkheden van opvoeders en kinderen, en eventueel een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid. Om de weerbaarheid van kinderen en gezinnen te versterken is een integrale aanpak noodzakelijk. De aanpak is gericht op het voorkomen van huiselijk geweld, alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en sociale media, en problemen bij een vechtscheiding. De juiste hulp komt snel op gang als er geen sprake is van wachtlijsten, als we ophouden met onnodige etikettering en als we waar mogelijk ontzorgen en normaliseren.

Zeker zijn van goed werkende maatschappelijke voorzieningen in de stad
Het bevorderen van de samenhang in de wijken door diverse functies/maatschappelijke accommodaties in wijken te verbinden (denk hierbij aan onderwijsvoorzieningen, sportverenigingen, ouderenvoorzieningen, gezondheidscentra en wijkaccommodaties). De gemeente zal hierbij stimulerend optreden en de regie behouden vanuit het principe dat we bij voorkeur liever investeren in mensen en activiteiten dan in stenen.

Zeker zijn van zorg in de buurt
Kwaliteit van de zorg staat voorop. De ondersteuningsbehoefte van de cliënt staat centraal en nooit systemen en/of regels. De professionals in de sociale teams werken organisatie overstijgend en nemen de leefwereld van inwoners als uitgangspunt voor hun handelen.

Zeker zijn van kansen voor iedereen
Iedere Helmonder moet volwaardig mee kunnen doen. In onze gemeente bestrijden we actief discriminatie. We willen experimenteren met het anoniem solliciteren bij de gemeente Helmond.

Zeker zijn van voldoende sport mogelijkheden
Voldoende sportaccommodaties en speel- en beweegtuinen in elke wijk. Zo kunnen de ambities van Helmond gezonde stad worden waargemaakt. De gemeente blijft daarom investeren in voldoende (uitbreidingen van) accommodaties, waarbij het multifunctioneel aanleggen en gebruiken van alle accommodaties gestimuleerd wordt.