Een sterke en veilige stad

Zeker zijn van goed bestuur
Dat betekent dat Helmond een krachtig stedelijk gebied vormt, in balans met het omliggend plattelandsgebied. Een transparant, duaal, democratisch, integer bestuur dat zich voortdurend bewust is van de dienstverlenende functie. Waar de inwoners centraal staan.

Zeker zijn van een veilige omgeving
Dat betekent dat we in Helmond volop inzetten op preventie. Daarnaast willen wij dat inwoners direct invloed kunnen uitoefenen op de prioriteiten van burgemeester en politie. We willen meer wijkagenten in onze stad en gaan investeren in de relatie tussen politie en inwoners.