Wijkcontactpersoon Dierdonk

Bert Valentijn

Bert Valentijn

Over Bert Valentijn

[email protected]

Ik ben Bert Valentijn, geboren en getogen Helmonder en woon al zo’n 15 jaar in ons mooie Dierdonk.  Ik woon hier prettig in een schitterende wijk met goed bereikbare voorzieningen en veel groen. Inmiddels gepen-sioneerd, maar nog steeds actief  in de ledenraad van Zorgboogextra en de stichting Vrienden van de Zorgboog. In onze wijk ben ik betrokken bij Kunst in Dierdonk. Misschien ben ik bij u aan de deur geweest voor collectes van Amnesty International en het Leger des Heils. Ook ben ik burgercommissielid voor de PvdA in Helmond. In die hoedanigheid schrijf ik ook een column in ons wijkblad De Gazet. Veel mensen gaat het goed in onze wijk, maar er zijn er ook die onze zorg en ondersteuning nodig hebben.  Als kandidaat voor de PvdA ga ik me met betrekking tot Dierdonk voor de volgende zaken inzetten: 

  • Oudere mensen moeten langer gezond en actief in Dierdonk kunnen wonen
  • Geen intensieve veehouderij aan de randen van Dierdonk
  • Zo min mogelijk overlast van N-279
  • Behoud en versterking van de groene uitstraling van de wijk

We laten niemand links liggen. Doe je mee! 

U kunt met mij in contact komen via [email protected]

Wijkcontactpersoon PvdA inzake leefbaarheid in onze wijk, Bert Valentijn.