Burgercommissielid

Thom van den Brule

Thom van den Brule

Over Thom van den Brule

Kandidaatstellingscommissie over Thom:

“Thom werkt als teamleider specialistische GGZ in Tilburg. Hij heeft een brede maatschappelijke interesse en is goed in staat zich te verbinden met vraagstukken van mensen in de Helmondse samenleving. Hij is zeer ervaren binnen het sociaal domein. Daar ligt ook zijn voorkeur, hoewel hij ook ervaring heeft met economie en bestuur. Thom was een gewaardeerde en betrokken voorzitter van de PvdA Helmond. Thom is nu burgercommissielid, en is zeer geschikt om raadslid of commissielid in Helmond te worden.”

Wie ben je?

Mijn naam is Thom van den Brule, geboren op 18 december 1964 in Den Bosch. Ik ben het oudste kind uit het gezin en heb één jongere zus. Ik woon 25 jaar in de Rijpelberg in Helmond. Ik ben getrouwd en heb drie zonen.

Wat doe je?

Ik werk zo’n 15 jaar bij Novadic-Kentron. Eerst als verpleegkundige, later in de functie van (sr.) sociaal psychiatrisch verpleegkundige en nu als teamleider. Ik stuur drie teams aan in Helmond, Tilburg en Breda. Verder ben ik actief binnen de PvdA Helmond als bestuurslid, burgercommissielid in de commissie B&E en sta ik nu op de vierde plek op onze kandidatenlijst.

Wat wil je?

Ik woon 25 jaar met veel plezier in de Rijpelberg. Toch kan er nog veel verbeterd worden. Niet iedereen voelt zich even veilig. Op sommige plekken gaat het dan over het fatsoenlijk bijhouden van de plantsoenen zodat je overzicht hebt, op andere plekken gaat het om overlast op straat of hennepteelt. Het gaat ook over het op tijd signaleren en kunnen ingrijpen als mensen in (psychisch) problemen raken. Verkeersveiligheid is in de hele wijk een belangrijk aandachtspunt en ook hierbij is het fatsoenlijk bijhouden van plantsoenen belangrijk. Ook de bereikbaarheid kan stukken beter Onze inwoners moeten zich snel, gemakkelijk en voor normale prijzen kunnen verplaatsen. Het openbaar vervoer dient hiervoor te zorgen. Voor mij draait gemeentepolitiek vooral om het verbinden van mensen en het ervoor zorgen dat iedereen deel uitmaakt van de gemeenschap. Eerlijk (ver)delen van zowel lusten als lasten en het gevoel hebben er echt bij te horen en ertoe te doen is hierbij het belangrijkste.

Stem Thom van den Brule,

Stem PvdA, zeker in Helmond!