3. Ons plan voor liefdevolle zorg

De PvdA Helmond vindt dat iedereen die zorg nodig heeft die ook moet krijgen. Jongeren, ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. De zorgvraag van de cliënt moet centraal staan, en niet het systeem, of de regels, of winstmaximalisatie van een aanbieder. Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn niet acceptabel. De PvdA vindt het onacceptabel dat armere mensen met een ongezonde levensstijl gemiddeld 7 jaar korter leven dan welgestelde inwoners. Daarom vinden wij het bevorderen van een gezonde levensstijl, en preventieve zorg, om bijvoorbeeld obesitas en andere welvaartsziekten te bestrijden, van het grootste belang. Een goede sociale basisinfrastructuur en sociale cohesie zijn voor de PvdA essentieel. De gemeente draagt actief bij aan het faciliteren en organiseren daarvan. Jongeren worden vroegtijdig in contact met sport, cultuur en bewegen gebracht. Daarmee wordt hun gezondheid bevorderd, wordt het speelplezier vergroot, en wordt voorkomen dat ze later zorg nodig hebben. Sociale teams spelen daar een belangrijke rol in. Lukt voorkomen niet, dan wordt de juiste zorg geboden. Samen zorgen we voor zorg en welzijn in Helmond.