Alle mensen

Annegien Wijnands

Annegien Wijnands

Burgercommissielid

Hans de Mare

Hans de Mare

Raadslid

Ruimtelijke domein (volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling), duurzaamheid, verkeer en economische zaken
Nathalie Peijs

Nathalie Peijs

Fractievoorzitter en raadslid

Sociaal domein (wmo, jeugd en participatie), veiligheid, cultuur, sport, financiën en bestuurlijke aangelegenheden
Hassana Kadaoui

Hassana Kadaoui

Erik Bakker

Erik Bakker

Cindy Schouteren

Cindy Schouteren

Bert Valentijn

Bert Valentijn

Burgercommissielid

Suzan Verheij

Suzan Verheij

Libbe Kooistra

Libbe Kooistra

Voorzitter bestuur

Mirjam van der Pijl

Mirjam van der Pijl

Algemeen bestuurslid

Ruud van der Zanden

Ruud van der Zanden

Renate Scheeper-Klaassen

Renate Scheeper-Klaassen

Penningmeester bestuur

Rob van Eekeren

Rob van Eekeren

Renie Groenendal

Renie Groenendal

Ger van der Heijden

Ger van der Heijden

Willie Merkx

Willie Merkx

Marco van de Pol

Marco van de Pol

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër

Mohamed Belâdel

Mohamed Belâdel

Algemeen bestuurslid

Saoud Hadji

Saoud Hadji

Piet Jeuken

Piet Jeuken

Leo Klaassen

Leo Klaassen

Gerard Meijer

Gerard Meijer

Said Mokadim

Said Mokadim

Bregje Kerssemakers-Somers

Bregje Kerssemakers-Somers

Duran Kurumli

Duran Kurumli

Nanette Schuller – De Jager

Nanette Schuller – De Jager

Abdel Tijani

Abdel Tijani

Karim Ajouaou

Karim Ajouaou