Alle mensen

Nathalie Peijs

Nathalie Peijs

Fractievoorzitter en raadslid

Sociaal domein (wmo, jeugd en participatie), veiligheid, cultuur, sport, financiën en bestuurlijke aangelegenheden
Hans de Mare

Hans de Mare

Raadslid

Ruimtelijke domein (volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling), duurzaamheid, verkeer en economische zaken
Bert Valentijn

Bert Valentijn

Burgercommissielid

Annegien Wijnands

Annegien Wijnands

Burgercommissielid

Duran Kurumli

Duran Kurumli

Libbe Kooistra

Libbe Kooistra

Voorzitter bestuur

Renate Scheeper-Klaassen

Renate Scheeper-Klaassen

Penningmeester bestuur

Mohammed Chahim

Mohammed Chahim

Europarlementariër

Mirjam van der Pijl

Mirjam van der Pijl

Algemeen bestuurslid

Hassana Kadaoui

Hassana Kadaoui

Bregje Kerssemakers-Somers

Bregje Kerssemakers-Somers

Karim Ajouaou

Karim Ajouaou

Mohamed Belâdel

Mohamed Belâdel

Algemeen bestuurslid

Rob van Eekeren

Rob van Eekeren

Renie Groenendal

Renie Groenendal

Saoud Hadji

Saoud Hadji

Ger van der Heijden

Ger van der Heijden

Piet Jeuken

Piet Jeuken

Leo Klaassen

Leo Klaassen

Gerard Meijer

Gerard Meijer

Willie Merkx

Willie Merkx

Said Mokadim

Said Mokadim

Marco van de Pol

Marco van de Pol

Nanette Schuller – De Jager

Nanette Schuller – De Jager

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Abdel Tijani

Abdel Tijani

Suzan Verheij

Suzan Verheij