Waterschap Aa en Maas

Hans de Mare

Hans de Mare

Gemeenteraadslid

Ruimtelijke domein (volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling), duurzaamheid, verkeer en economische zaken)