1. Gemeenteraad

Annegien Wijnands

Annegien Wijnands

Gemeenteraadslid / Fractievoorzitter / Wijkcontactpersoon Helmond-West

Hans de Mare

Hans de Mare

Gemeenteraadslid

Ruimtelijke domein (volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling), duurzaamheid, verkeer en economische zaken)
Eva van Leeuwen

Eva van Leeuwen

Bestuurslid en fractiemedewerker

Communicatie, acties, ledenadministratie