Vragen aan het college: studenten met schulden door nieuwe wet verder in de problemen

Door Nathalie Peijs op 11 februari 2021

Door een combinatie van twee wetswijzigingen, lijken studenten die hulp zoeken bij het oplossen van hun schulden de dupe te worden.

Op 1 januari 2021 zijn enkele belangrijke wetswijzigingen die invloed hebben op mensen met schulden in werking getreden. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is aangepast en de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) is van kracht. Deze twee wetswijzigingen zijn bedoeld om de inwoner met schulden beter te beschermen en te helpen. Toch lijken studenten die hulp zoeken bij het oplossen van hun schulden de dupe te worden van een combinatie van deze wijzigingen. Een heldere nadere toelichting vindt u in Binnenlands bestuur: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/stimulansz/student-in-de-knel-door-wijziging-van-wetgeving.16023830.lynkx

Wij stelden hierover de volgende vragen aan het college: 20210211 Vragen schuldhulpverlening studenten